Downloads

Op deze pagina vindt u in één overzicht alle informatie en instrumenten terug.

Algemene documentatie en informatie

Optimale dienstverlening

Afwegingsinstrument (excel)

Instrument bestaande uit een checklist van vragen in 5 categorieën, waarbij de ruimtevraag op een specifieke locatie wordt afgewogen.

Schema optimale dienstverlening (pdf)

Beschrijving van de interne procesvoering binnen de gemeentelijke diensten in functie van een efficiënte, transparante, snelle en volledige behandeling van ruimtevragen.

Beschrijving traject optimale dienstverlening (pdf) (Nog niet beschikbaar)

Het onderzoeksrapport beschrijft het onderzoek, het voortraject en de uitgevoerde activiteiten die leidden tot de ontwikkeling van de leidraad voor een optimale dienstverlening.

Proactief beleid

Beschrijving geoloket (pdf)

Beschrijving van de structuur van het geoloket in functie van het zelf opzetten van dergelijke GIS-toepassing.

Handleiding geoloket (pdf)

Handleiding voor het gebruik van het demo-geoloket.

Focusinstrument – versie geoloket (excel)

Het focusinstrument laat toe om de meest strategische sites voor visievorming te detecteren op basis van 6 criteria.
Hier vindt u de Excel-file die wordt gegenereerd op basis van het geoloket.

Focusinstrument stand alone versie (excel)

Het focusinstrument laat toe om de meest strategische sites voor visievorming te detecteren op basis van 6 criteria.
Hier vindt u de Excel-file die kan gebruikt worden om, los van het geoloket, de sites te inventariseren en te rangschikken.

Focusinstrument – criteria (pdf)

Beschrijving van de criteria die aan de basis liggen van het focusinstrument.

Inspiratievoorbeelden ontwerpend onderzoek

Voor verschillende sites werd ontwerpend onderzoek uitgevoerd. Op basis van dit ontwerpend onderzoek zijn de 9 ruimtelijke verwevingsstrategieën gedestilleerd.

Cima Nutrition (pdf)
Deknudt Decora (pdf)
Douterloigne (pdf)
Furniere (pdf)
G&V (pdf)
IPSO (pdf)
Site Nieuwenhuise (pdf)
Sobelcard (pdf)
Solanex-site (pdf)
Lidl (pdf)
Manege Moorsele (pdf)
Tybersite (pdf)
Checklist visievorming (excel)

Aan de hand van de checklist is het mogelijk om een visie te vormen op de invulling en ontwikkeling van een concrete site. Dit door alle randvoorwaarden in kaart te brengen; volledig en in afstemming over de diensten heen.

Resultaten instrumenten voor visievorming (pdf)

Toelichting over het onderzoek naar de instrumenten voor visievorming.

Regionale visie op de ruimtelijk-economische structuur (pdf)

Voor de regio Kortrijk werd een ruimtelijk-economische visie uitgewerkt als kader voor het lokale beleid.

Analyse van de vestigingseisen van ondernemers (pdf)

In deze nota brengen we de belangrijkste vestigingseisen in kaart op basis van de gegevens uit een aantal studies, bevragingen van bedrijven en de analyse van de kenmerken van de activiteiten die het meest potentie hebben op verwerving in de kernen.

Het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen ondersteunde in het kader van de oproep “Ondernemingsvriendelijke gemeente” ook andere projecten. Deze projecten zijn complementair met elkaar.

Via onderstaande links is bijkomende info terug te vinden.